Zmena pre zamestnaných Slovákov

Zmena! Aké zmeny čakajú zamestnaných Slovákov v mesiaci november?

🟥 Koniec obmedzeniam v počte pracovných úväzkov:

  • zamestnávateľ má zakázané obmedzovať svojho zamestnanca, ak vykonáva aj inú zárobkovú činnosť, ktorá nezasahuje do jeho stanovenej pracovnej doby
  • v čase mimo pracovnej doby má tak zamestnanec právo na podnikanie, privyrábanie si na dohodu, alebo uzatvorenie ďalšieho pracovného pomeru
  • v prípade ak sa jedná o priamu konkurenčnú činnosť, zamestnanec je povinný oboznámiť svojho zamestnávateľa a požiadať o súhlas, ak sa ten nevyjadrí do 15 dní od obdržania žiadosti, pokladá sa to automaticky za súhlas
  • výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti podľa zákonníka práce nevyžaduje súhlas od zamestnávateľa

🟥 Zmena dĺžky skúšobného obdobia:

Štandardná skúšobná doba, najčastejšie využívaná spoločnosťami sú maximálne 3 mesiace. Na základe platnosti nového zákona, pracovníkom na vedúcich pozíciách môže zamestnávateľ predĺžiť v zmluve skúšobné obdobie až na šesť mesiacov. Ďalej sa už nesmie predlžovať. U zamestnanca s pracovným pomerom na dobu určitú, nesmie byť udelené skúšobné obdobie dlhšie ako polovica dohodnutého času trvania pracovného pomeru.

zmena pre zamestnaných Slovákov

🟥 Platená otcovská dovolenka:

Zmena – po novom bude mať každý otecko po narodení dieťaťa nárok na dva týždne plateného voľna. Tento benefit môžu využiť bez ohľadu, či matka poberá materskú alebo rodičovský príspevok.
Aké podmienky musia byť splnené?

  • na 14 dňovú otcovskú dovolenku môžu otcovia nastúpiť do 6 týždňov od narodenia dieťaťa, pričom, ak dieťa strávi dlhšiu dobu v nemocnici, dané obdobie sa predĺži o čas strávený v nemocnici
  • žiadateľ musí byť aktívne nemocensky poistený, alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňujete naň nárok
  • musí splniť kritérium minimálneho počtu 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky
  • nesmie mať žiadne nedoplatky v Sociálnej poisťovni

Výber kurzu je na samotnom žiadateľovi, ale odporúča sa vybrať kurz, ktorý reálne prispeje k získaniu práce alebo k udržaniu vhodného pracovného miesta. Veľmi vhodné sú kurzy projektového riadenia, pretože tieto sú prierezové, žiadané vo všetkých odvetviach a o certifikovaných pracovníkov je veľký záujem.

Ďalšou zmenou je napríklad výška minimálnej mzdy, ktorá sa mení od 1.januára 2023.

Novinkou budú tiež mzdové zvýhodnenia – budú v platnosti od 1. júna 2023.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
13. decembra 2022 | Natália Sadloňová

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.