Minimálna mzda od 1. januára 2023

🟥 Minimálna mzda na Slovensku sa v roku 2023 opäť zvýši zo súčasnej sumy 646 eur na 700 eur. V tomto roku sa na tom historicky prvýkrát dohodli zástupcovia zamestnávateľov a odborári.

🟥 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výške minimálnej mzdy na rok 2023 už vyšlo v Zbierke zákonov SR.

🟥 Pri hrubej mzde zamestnanca v sume 700 eur jeho čistý mesačný príjem po zaplatení dane z príjmu a odvodov bude budúci rok predstavovať 568,97 eura, čím stúpne o 43,32 eura.

🟥 Za týmto nárastom čistej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 54 eur, ale aj nárast ročnej nezdaniteľnej časti základu dane z tohtoročných 4 579,26 eura na budúcoročných 4 922,82 eura, teda z mesačnej sumy 381,60 eura na 410,23 eura.

 

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda.

 

minimálna mzda 2023

Približne 4% ľudí na Slovensku pracuje za najnižšiu možnú mzdu.

Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odovodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 568,97 €. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete, závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.

Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.

Aké mzdové zvýhodnenia budú platiť od 1 júna 2023?

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
12. decembra 2022 | Natália Sadloňová

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.