Mzdové zvýhodnenia od 1.6.2023

Aké sú mzdové zvýhodnenia od 1.6.2023?

  • Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť a za prácu v riziku:

Príplatok za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a za sťažený výkon práce sa mení z doterajšej pevnej sumy 0,72 EUR za hodinu na 20 % minimálnej hodinovej mzdy.

  • Práca v sobotu:

Za každú hodinu práce v sobotu bude zamestnancovi prináležať mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy namiesto doterajšej fixnej sumy 1,79 eur / hod. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej hodinovej mzdy.

  • Práca v nedeľu:

Rovnako v prípade práce v nedeľu sa doterajšia fixná suma príplatku 3,58 eur / hod. mení na najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej hodinovej mzdy.

mzdové zvýhodnenia

 

  • Práca v noci:

Zamestnancovi bude za nočnú prácu patriť popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej hodinovej mzdy a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 35 % minimálnej hodinovej mzdy.

  • Brigádnici a práca vo sviatok:

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude prináležať za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Ďalšou  plánovanou skutočnosťou bude, že minimálna mzda od 1.januára 2023 bude o niečo vyššia.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
12. decembra 2022 | JUDr. Julián Lapšanský

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.