Bezpečnosť kandidátov

V niekoľkých krajinách boli hlásené opakované pokusy o podvod s použitím značky Talent Solutions. Upozorňujeme, že ŽIADNY zástupca Talent Solutions nikdy nebude požadovať žiadnu  úhradu od kandidáta alebo dočasne prideleného zamestnanca pri hľadaní zamestnania alebo počas procesu výberu.

Boli sme informovaní, že meno a ochrannú značku Talent Solutions používajú v niektorých krajinách osoby, ktoré nie sú žiadnym spôsobom v spojení s Talent Solutions Group. Tieto osoby umiestňujú inzeráty týkajúce sa pracovných miest na všeobecných reklamných webových stránkach s použitím značky Talent Solutions bez nášho povolenia. Máme rovnako dôvod sa domnievať, že e-maily, listy, telefonáty a iné konania týchto osôb sú iba nezákonnými pokusmi o získanie peňazí a prístupu k osobným a dôverným informáciám uchádzačov o zamestnanie.

V súčasnosti vieme o opakovaných prípadoch podvodu s použitím značky Talent Solutions v Kanade, vo Francúzsku, v Ghane, Hongkongu, Taliansku a v USA.

Chráňte sa

Skôr ako oznámite akékoľvek osobné údaje, rodné číslo alebo údaje o bankovom účte pri hľadaní zamestnania, uistite sa, že vaša kontaktná osoba je poverený zástupca Talent Solutions. To si môžete potvrdiť tým, že sa spojíte s pobočkou Talent Solutions vo vašej krajine. Kliknite tu

Dávajte si pozor na neočakávané e-maily, instant messaging, hlasovú poštu alebo faxy, ktoré tvrdia, že pochádzajú od Talent Solutions. Ak takú správu dostanete, obráťte sa na pobočku Talent Solutions vo vašej krajine a overte si, či je správa legitímna.

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou takých podvodov, dôrazne vám odporúčame nahlásiť incident miestnym orgánom.

Kontaktujte nás

Ak chcete oznámiť zneužitie mena a ochrannej značky Talent Solutions, obráťte sa, prosím, na pobočku Talent Solutions v krajine, kde k incidentu došlo. Ak Talent Solutions v tejto krajine nepôsobí, upozornite prosím compliance@Talent Solutions.com alebo www.aceconduct.com

Ak hľadáte zamestnanie vo vašej krajine, spojte sa s Talent Solutions prostredníctvom vašej miestnej webovej stránky Talent Solutions.

Ak hľadáte medzinárodnú pracovnú príležitosť, k dispozícii sú príležitosti v rôznych krajinách na platforme Talent Solutions Work Abroad.