Ochrana osobných údajov

Vítame Vás v sekcii na ochranu Vašich (nielen) osobných údajov.

Môžete sa tu oboznámiť s tým, ako s Vašimi údajmi nakladáme a ako ich chránime, a ďalej na koho sa prípadne môžete v tejto oblasti obrátiť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom nájdenia práce: FORMULÁR

Súvisiace dokumenty:

– Informačný dokument pre externých uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre interných uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre kontaktné osoby potenciálnych klientov
– Dokument venujúci sa problematike Odovzdávania dát mimo EÚ/EEA
– Pravidlá ochrany údajov pre www.talent-solutions.sk

Informačné dokumenty pre našich zamestnancov sú dohľadateľné a prístupné na intranete spoločnosti, je tiež možné si tieto dokumenty vyžiadať u HR alebo právneho oddelenia.

Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je pani Ivana Heretik Vačoková a ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr.sk@talent-solutions.sk, na telefónnom čísle +421 2 5363 0223 alebo na doručovacej adrese Talent Solutions, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava.