Späť na výsledky vyhladávania
Dátum publikovania: 26.03.2024

Mzdový účtovník/Personálny manažér

Lokalita:
Slovensko
Kontrakt:
Plný Úväzok
Odvetvie:
Odborné služby
Dátum nástupu:
dohodou
Platové podmienky:
1600.0 EUR
Pozícia:
managerclerk-officer
Informácie o pracovnej ponuke
Oblasť mzdová: • Spracovanie miezd a mzdových listov • Vypracovanie mzdových podkladov a výplatných listín • Zasielanie hlásení o zákonnom poistení a výkazov do poisťovní • Ročné zúčtovanie dane z príjmu FO a riadenie systému odmeňovania • Komunikácia s poisťovňami a úradmi • Evidencia a distribúcia stravných poukážok • Úprava elektronickej evidencie príchodov a odchodov zamestnancov • Spolupráca pri archivácii účtovných dokladov a tvorbe interných smerníc mzdovej oblasti • Spracovanie štatistických výkazov Oblasť účtovná a daňová: • Spolupráca pri kontrole účtovania pokladničných a skladových dokladov, vydaných faktúr a miezd • Asistencia pri inventarizácii majetku a záväzkov • Účasť pri tvorbe smerníc týkajúcich sa daňovej a účtovnej oblasti a ich aktualizácia • Archivácia účtovných a daňových dokladov • Spolupráca pri manažmente pohľadávok a záväzkov • Spracovanie štatistických výkazov Oblasť personálneho manažmentu: • Zodpovednosť za ľudské zdroje v spolupráci s PR • Riadenie náboru a výberu nových zamestnancov a personálnej agendy • Spracovanie pracovno-právnych dokumentov a prihlasovanie zamestnancov do SP, ZP, ÚP • Adaptácia nových zamestnancov a vedenie mzdovej, sociálnej a personálnej agendy • Poskytovanie rád týkajúcich sa personálnej stratégie a podpora plnenia podnikových cieľov • Plánovanie a realizácia programov rozvoja pracovníkov a spracúvanie hodnotenia spokojnosti zamestnancov • Riadenie systému odmeňovania a koordinácia podnikových procesov • Spolupráca v oblasti kvality a tvorba smerníc v personálnej oblasti • Evidencia a distribúcia pošty, nákup spotrebného materiálu pre stredisko Bratislava Oblasť SMK (Systémy manažérstva kvality): • Budovanie SMK a dodržiavanie postupov v Príručke kvality • Participácia pri plnení požiadaviek zákazníckych auditov a certifikačného auditu • Dodržiavanie požiadaviek normy STN EN ISO 9001 a ISO TS 16949 • Dodržiavanie právnych požiadaviek súvisiacich s enviromentom a normou ISO 14001 • Triedenie odpadov a kontrola činnosti externého poradcu pre životné prostredie
Požiadavky na zamestnanca
• Vysokoškolské vzdelanie v technickom alebo ekonomickom smere • Znalosť daňových zákonov a platnej legislatívy • Minimálne 3 roky odbornej praxe • Pokročilá znalosť PC aplikácií: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Outlook Zastupiteľnosť
Benefity práce
Stabilná spoločnosť s dynamickým rastom: Bezplatné parkovanie k dispozícii
Jazykové požiadavky
anglicky – B2
Informácie o spoločnosti
Našim klientom je výrobca komponentov do áut.
Mám záujem o ponuku: Kontaktné údaje:
Maroš Vörös
maros.voros@talent-solutions.sk

Podobné pracovné ponuky

Value Added Services Specialist
Bratislava
2200.0 EUR

Detail pracovnej ponuky
Marketing Expert
Bratislava
2600.0 EUR

Detail pracovnej ponuky
Customer support specialist (HU + GR + AJ)
Bratislava
2200.0 EUR

Detail pracovnej ponuky

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.