Paretovo pravidlo – pre lepší pracovný výkon

Paretovo pravidlo –  nazývané aj princíp 80/20, je jedno z najjednoduchších a zároveň najefektívnejších nástrojov, ako zvýšiť vlastnú produktivitu a naučiť sa správne rozhodovať. Tento univerzálny princíp sa zrodil v 19. storočí pri skúmaní rozloženia bohatstva v talianskej spoločnosti a je aplikovateľný na všetky aspekty súčasného moderného sveta. Tvorca tohto princípu Vilfredo Pareto poukázal na to, že osemdesiat percent národného bohatstva vlastnilo len dvadsať percent ľudí z celej populácie.

Paretovo pravidlo: 80 % dôsledkov vychádza len z 20 % príčin, sa dá šikovne uplatniť prakticky v ktorejkoľvek oblasti (práca, osobný život, podnikanie). Nie je potrebné robiť za každú cenu všetko na 100 % – kľúč k úspechu tkvie v schopnosti zamerať vaše úsilie na to, čo je pre vašu kariéru skutočne rozhodujúce, a to nepodstatné dokázať vypustiť.

paretovo pravidlo

Ako to vyzerá v praxi?

V praxi by sa mohlo zdať, že rovnako veľké úsilie, povedie k rovnako veľkým výsledkom. Podľa Pareta však existuje vzájomná nerovnováha medzi výsledkami a úsilím, ktoré ste na ich dosiahnutie vynaložili. 80 % všetkých výstupov totiž vychádza len z 20 % akcie.
Paretovo pravidlo – aký je jeho prínos? Predovšetkým získate možnosť identifikovať oblasti, do ktorých by ste mali sústrediť najviac svojho času, úsilia i pozornosti, a vyvarovať sa tým činnostiam, ktoré vám nič neprinášajú. Na dosiahnutie skvelých výsledkov nemusíte nutne pracovať dlhšie alebo viac. Vaše úsilie je potrebné správne zamerať, aby prinášalo čo najväčší efekt.

WORK SMARTER, NOT HARDER.

Ako Paretovo pravidlo 80/20 používať?

1. Priorizujte:
Kľúčové je identifikovať iba tie úlohy, ktoré budú mať skutočný prínos a majú najvyššiu prioritu. Zameraním svojej pozornosti len na to naozaj dôležité budete v konečnom dôsledku efektívnejší, než keby ste sa snažili plniť jednu úlohu za druhou.
Ohodnoťte úlohy podľa náročnosti a investovaného úsilia od 1 do 10 (1 = najmenej náročné) a podľa potenciálneho pozitívneho výsledku (10 = najlepší pozitívny výsledok)

2. Redukujte povinnosti len na tie podstatné:
Je dôležité naučiť sa jednotlivé povinnosti redukovať len na tie skutočne podstatné.
Úlohy je možné roztriediť do 4 kategórii: a) naliehavé a dôležite, b) nenaliehavé a dôležité, c) nedôležité, ale naliehavé, d) nedôležité a nenaliehavé

3. Naučte sa povedať NIE
V tomto prípade by ste si vždy mali ujasniť prínos, aký pre vás nové príležitosti budú mať. Naučte sa preto každú ponuku dobre premyslieť, ujasnite si, čo vám skutočne prinesie a dobre si spočítajte čas, ktorý by ste museli do danej záležitosti investovať.

4. Nenechajte sa rozptyľovať
Napíšte si zoznam všetkého, čo vás vyrušuje pri práci, a pokúste sa vysledovať, čo z toho vám vadí najviac. Pokiaľ sú to trebárs upozornenia na sociálnych sieťach, neplánované návštevy v kancelárii alebo telefonické hovory, skúste ich eliminovať.

Základom k úspechu je Paretovo pravidlo začať využívať v praxi. Výsledky sa zaručene dostavia.

Existuje však viacero techník na zvládnutie Time manažmentu.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
30. augusta 2022 | Peter Vasovčák

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.