Otcovská dovolenka v roku 2022

Uvažujete nad otcovskou dovolenkou?  Čo robiť, ak pôjde na materskú dovolenku otec?

Od 1.11.2022 si otcovia na Slovensku môžu vybrať …

Otcovia na Slovensku si budú môcť vybrať v prvých 6-tich týždňoch po narodení dieťaťa 14 dňovú otcovskú platenú dovolenku. Samozrejme, že nepôjde o povinnosť, ale o umožnenie stráviť spoločne čas ako rodina už prvé dva týždne po narodení svojho dieťatka. Túto dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude ju vyplácať vo forme materského sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia aj keď matka dieťatka bude súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok ( nebude jej zastavené vyplácanie).

Viete, milí oteckovia, ako funguje otcovská dovolenka?

Musím niekomu oznámiť, že chcem nastúpiť na otcovskú?

Áno, svojmu zamestnávateľovi. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne si stiahne tlačivo „Žiadosť poistenca o materské“ , vyplní si časť A a požiada zamestnávateľa o potvrdenie, keď bude tlačivo vyplnené a podpísané, doručí ho do Sociálnej poisťovne.

 

Po narodení dieťaťa si budete môcť rozdeliť poberanie materského na dve obdobia a to:

  • od narodenia do 6-tich týždňov v maximálnej dĺžke 14 dní (materské je vyplácané v súbehu s poberaním materskej dávky alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa)
  • od 6-tich týždňov po pôrode do 3 rokov veku dieťaťa v trvaní zvyšku dĺžky platenej otcovskej dovolenky ( matke dieťaťa bude zastavené vyplácanie materskej dávky alebo rodičovského príspevku)

Po starom ste si oteckovia mohli čerpať platenú otcovskú dovolenku v čase po uplynutí 6-tich týždňoch od narodenia dieťaťa do dovŕšenia jeho 3 rokov.

Obdobie 6-tich týždňov sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov dieťaťa alebo matky, ak deň prijatia spadá do 6-tich týždňov od narodenia.

U detí, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona , t.j. pred 1.11.2022 , budú môcť oteckovia požiadať o čerpanie novej materskej (otcovskej) dovolenky, len na obdobie, ktoré od 1.11.2022 bude do termínu uplynutia 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

otcovská dovolenka

 

Dĺžka vyplácania materského u otcov sa nemení

  • 28 týždňov pri narodení 1 dieťaťa
  • 31 týždňov ak ide o osamelého muža
  • 37 týždňov pri narodení dvoch a viacerých detí

Na platenú materskú majú oteckovia, ak splnia podmienky

  • starajú sa o dieťa
  • sú nemocensky poistení alebo v ochrannej dobe
  • v posledných dvoch rokoch pred dňom požiadania o priznanie materského boli nemocensky poistení najmenej 270 dní (podmienka splnenia pri prvom požiadaní na to isté dieťa, keď je materské rozdelené na dve časti)

Výška priznaného materského na jeden deň je 75% denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu).

Novela zákona vstúpila do platnosti od 1.11.2022.

Aké sú najčastejšie otázky, ktoré riešime pri ukončovaní materskej/rodičovskej dovolenky?

 

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
9. septembra 2022 | Sylvia Mieres

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.