Talent Solutions Academy

1.3. 2024 sme úspešne uzavreli prvý mesiac našej Talent Solutions Academy. Školenie poskytlo našim zamestnancom príležitosť zlepšiť svoje odborné zručnosti a dozvedieť sa najnovšie interné trendy a postupy v oblasti ľudských zdrojov a náboru.

Cieľom školenia bolo umožniť zamestnancom pochopiť, ako každé oddelenie prispieva k cieľom firmy. Získali užitočné tipy a techniky na efektívne využívanie nástrojov a postupov v spoločnosti, v ktorej pracujú, čo im prispeje k lepšiemu plánovaniu a vykonávaniu ich práce.

Sme presvedčení, že vďaka pravidelným školeniam, ktoré slúžia na interné vzdelanie našich zamestnancov dokážeme tímovo jednotnejšie a najmä efektívnejšie držať krok s rýchlo sa meniacim prostredím náboru a ľudských zdrojov. Pevne veríme, že získané znalosti ešte o niečo viac obohatia našu tímovú spoluprácu, umožnia lepšiu koordináciu a zvýšia efektivitu spolupracujúcich jednotiek.

Prečo to robíme? Pretože informovanosť zamestnancov a tímovú spoluprácu medzi oddeleniami pre dosiahnutie firemných cieľov vnímame ako kľúčové.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
6. marca 2024 | Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.