Stupne náročnosti práce

Existujú niektoré profesie, ktoré sú charakterom práce náročnejšie ako iné. Vo všeobecnosti platí, že výška minimálnej mzdy je pre rok 2023 na úrovni 700 €, oproti roku 2022 kedy bola jej výška 646 €. Existujú však niektoré profesie, ktoré majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov.

Stupne náročnosti práce podľa Zákonníka práce:

1. stupeň náročnosti práce:

Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa.
Príklady: upratovačka, operátor výroby

2. stupeň náročnosti práce:

Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve.
Príklady: administratívny pracovník, predavačka

3. stupeň náročnosti práce:

Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu.
Príklad: zdravotná sestra, účtovníčka

4. stupeň náročnosti práce:

Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie.
Príklady: oblastný manažér, hlavný účtovník

5. stupeň náročnosti práce:

Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.
Príklad: manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých

6. stupeň náročnosti práce:

Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad.
Príklady: výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

Sumy v roku 2023

Sumy minimálnych mzdových nárokov/ Stupne náročnosti pracovných miest

  • v eurách za hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a
  • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

sú od 1. januára 2023 nasledovné:

Stupne náročnosti práce

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
16. februára 2023 | Natália Sadloňová

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.