Nábor zamestnancov na TPP

Na základe našej viac ako 20 ročnej praxe, Vám ponúkame rýchle, flexibilné a profesionálne zastrešenie náboru zamestnancov na hlavný pracovný pomer. Pracujeme na princípe „success fee“ čo znamená že za naše služby platí klient len v prípade, ak nami odporučený kandidát nastúpi ku klientovi do zamestnania. Na naše služby poskytujeme garancie vo forme vrátenia alikvotnej čiastky podľa toho, kedy zamestnanec rozviaže pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, alebo naopak.

Služba zahŕňa

 • Vyhľadávanie a pre-selekciu vhodných uchádzačov
 • Inzerciu podľa dohody s klientom
 • Osobný pohovor s uchádzačom vrátane jeho profilu
 • Testovanie jazykových znalostí
 • Overenie referencií uchádzača
 • Manažment pohovorov
 • Manažment spätnej väzby
 • Konzultácie ohľadne zadanej pozície
 • Pravidelný reporting
nábor zamestnancov
personalna agentura nabor

Výhody služby

 • Talent Solutions disponuje veľkou databázou špecialistov
 • Rýchlosť obsadenia pozície
 • Trojmesačná garancia
 • Pohovor na báze kompetenčného modelu
 • Profesionálny prístup a starostlivosť o kandidátov
 • Hodnotiaci formulár s kľúčovými kompetenciami uchádzača
 • 60 min. osobný pohovor
 • Manažment spätnej väzby
 • Možnosť testovania kandidátov priamo na pohovore v agentúre

Služba Generic recruitment zahŕňa

 • Vyhľadávanie a pre-selekciu vhodných uchádzačov 
 • Inzerciu podľa dohody s klientom 
 • Pohovor s uchádzačom
 • Testovanie podľa dohody s klientom
 • Manažment pohovorov
 • Manažment spätnej väzby
 • Konzultácie ohľadne zadanej pozície
 • Pravidelný reporting
získanie zamestnancov na TPP
zamestnanci ako ich ziskat

Výhody služby Generic recruitment

 • Talent Solutions disponuje veľkou databázou kandidátov
 • Rýchlosť obsadenia pozície
 • Šesť týždňová garancia na kandidáta
 • Profesionálny prístup a starostlivosť o kandidátov
 • Nižšia cena oproti permanent placement službe
 • Platba pri nástupe kandidáta
 • 30 min. osobný / telefonický pohovor
 • Manažment spätnej väzby

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Vybraní klienti