Skúšobná doba zamestnanca

Skúšobná doba je obdobie po nástupe do nového zamestnania, zväčša trvajúce najviac 3 mesiace. Pokiaľ nastupujete na vedúcu pozíciu, kde ste v priamej riadiacej funkcii, je možné posunúť skúšobnú lehotu na najviac 6 mesiacov. Skúšobné obdobie nie je možné viac predlžovať.

skúšobná doba

 • Skúšobná dohoda musí byť dohodnutá písomne, v opačnom prípade je neplatná. Skúšobná doba musí byť zahrnutá v pracovnej zmluve (nemožno ju dohodnúť spätne a najneskôr ju možno dohodnúť v deň vzniku pracovného pomeru).
 • Dohodnúť skúšobné obdobie pre zamestnanca nie je povinnosť ale v súčasnosti pracovný pomer bez skúšobnej doby je skôr ojedinelý.
 • Skúšobné obdobie slúži na to, aby sa overila adaptácia zamestnanca a fungovanie pracovného vzťahu. V tomto období zamestnanec vykonáva svoje pracovné povinnosti.
 • Počas skúšobného obdobia je možné ukončiť pracovný pomer kedykoľvek, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Písomné oznámenie o skončení sa má oznámiť aspoň 3 dni predtým ako vám skončí pracovný pomer.
 • Ak po uplynutí skúšobného obdobia zamestnávateľ oznámil, že chce aby zamestnanec naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.
 • Zakončenie skúšobného obdobia končí vyhodnotením. Oficiálne vyhodnotenie môže byť vykonávané prostredníctvom formulárov, ktoré vypĺňa Váš nadriadený a Vy.
 • Zákonník práce nevylučuje ani to, aby bola skúšobná doba zrušená počas jej trvania a počas trvania pracovného pomeru. Zrušenie skúšobnej doby je možné docieliť dohodou zamestnanca a zamestnávateľa podľa ustanovenia § 54 Zákonníka práce.
 • Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné
 • Zákonník práce nevylučuje ani možnosť zamestnanca v skúšobnej dobe čerpať dovolenku. Zamestnanec môže čerpať dovolenku len po prerokovaní so zamestnávateľom. V tejto súvislosti je potrebné zistiť, na akú dovolenku vznikol zamestnancovi v konkrétnom prípade nárok.
V akých prípadoch nie je možné dohodnúť skúšobnú dobu?
 • ak by išlo o opätovne uzatváraný pracovný pomer na dobu určitú
 • ak by išlo o opätovne uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi

skúšobné obdobie v práci

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
4. augusta 2022 | Laura Grattz

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.