Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Počas skúšobnej doby má zamestnávateľ aj zamestnanec možnosť vyskúšať si vzájomnú spoluprácu a rozhodnúť sa, či chcú v dohodnutom pracovnom pomere pokračovať. Ak počas skúšobnej doby nie je zamestnávateľ alebo zamestnanec spokojný, môžu pracovný pomer ukončiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Ak sa zamestnávateľ rozhodne počas trvania skúšobnej doby ukončiť so zamestnancom pracovný pomer, je povinný o tom zamestnanca písomne informovať. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zamestnávateľ môže v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote sa nevzťahuje ochranná doba (§64 zákaz výpovede) počas PN zamestnanca – zamestnávateľ tak môže skončiť pracovný vzťah v skúšobnej dobe aj počas zamestnancovej PN.

skončenie pracovného pomeru skúšobná doba

Výpoveď zo strany zamestnanca

Ak sa zamestnanec rozhodne počas trvania skúšobnej doby ukončiť zo zamestnávateľom pracovný pomer, je povinný o tom zamestnávateľa písomne informovať. Aj tu platí, že písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zamestnanec, tak ako aj zamestnávateľ, môže v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
2. marca 2023 | Silvia Hoangová, Junior Administrator

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.