Quiet quitting

Mladí už nechcú žiť len pre prácu. Potichu robia len to, za čo majú zaplatené.

Anglický termín quiet quitting by sme mohli voľne preložiť do slovenčiny ako tiché ukončovanie, takže v pracovnom prostredí toto spojenie označuje zamestnancov firmy, ktorí vykonávajú iba nevyhnutnú prácu, za ktorú sú platení. Práci nevenujú ani minútu naviac, ako je ich určený pracovný čas, neexistuje pri nich pojem nadčas a nezúčastňujú sa žiadnych aktivít, teambuildingov, či večerných posedení kolegov, nebodaj ešte dvihnutie telefónu kolegom, či šéfovi mimo pracovnej doby.

Niekto má prácu presne zadanú – urobí, čo sa od neho očakáva, odpípne si dochádzku a mieri domov. Ale máme tu pozície a povolania, kde jednoducho postupom času pribúda tej agendy toľko, až máte pocit, že by sa uživili ďalší dvaja kolegovia. A tak si naraz poviete dosť! a otvoríte svoju pracovnú zmluvu a prekvapenie je na svete – veľa pracovných činností nemáte ani v náplni práce.

Quiet quitting time manažment

Do širšieho povedomia sa dostal pojem quiet quitting. Vďaka virálnym videám na sociálnej sieti TikTok od júla 2022, kedy používateľ tejto siete zverejnil 17-sekundové video, ktoré vysvetlí tento pojem. Na konci bol zobrazený text: “Práca nie je Váš život, Vaša hodnota. Nie je definovaný tým, koľko zarobíte. Práca nie je to jediné, prečo musíme žiť.” Samotní tvorca videa povedal, že QQ nie je o tom byť v zamestnaní lenivý, alebo odvádzať nekvalitnú prácu. „Quiet qutting znamená udržať si zdravú rovnováhu v rámci Vašej kariéry. Inými slovami, stanovíte si pevné hranice a robíte presne to, za čo ste platení. Pamätajte, take it easy!“

Daná filozofia si veľmi rýchlo našla svojich priaznivcov, ktorí súhlasia a tvrdia, že work-life balance je oveľa dôležitejší, ako úspech v ich práci. Pod hastagom #quietquitting mladí zdieľajú svoje príbehy o vyhorení a nedostatku motivácie a navzájom sa povzbudzujú, aby sa nehnali za úspechom.

Quiet quitting práca

Pandémia si vybrala svoju daň

S určitosťou môžeme povedať, že za to môže aj pandémia, kvôli ktorej sa vymazala pomyselná hranica medzi voľným časom a prácou. Mnohí zamestnanci, ktorí nechodili do práce fyzicky, v kancelárií mali miesto, kde predtým pracovali, aj oddychovali zároveň . Povinný home office spojil rodinný a pracovný život v jedno, čo môžeme vidieť na unavených, málo motivovaných, prepracovaných, až vyhorených zamestnancov. Produktivita zamestnancov klesla.

Zamestnanci si zvykli na prácu z domu, a nie všetci sa preto chceli vrátiť do kancelárií. Vo väčšej miere zažívali pocit vyhorenia a to ich prinútilo prehodnotiť, čomu v živote prikladajú dôležitosť. Uvedomili si, že práca až tak vo veľkej miere neprispieva k celkovému šťastiu.

Aktuálne štúdie z USA, kde sa tento fenomén týka až 50 % zamestnancov ukazujú, že k poklesu angažovanosti prišlo najmä z dôvodu nízkeho prepojenia medzi zamestnancami a ich zamestnávateľmi, kedy zamestnanci necítia starostlivosť zo strany firiem, nevidia príležitosť vzdelávať sa a rásť a stratili prepojenie s víziou a misiou firmy, v ktorej pracujú.

Takéto nastavenie v práci, samozrejme, predstavuje problém – pretože väčšina pracovných miest si vyžaduje určitú úroveň dodatočného úsilia na spoluprácu so spolupracovníkmi a uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Kým títo “tichí ukončovatelia” tvrdia, že ide len o akési stanovenie hraníc, niektorí zamestnávatelia majú iný názor a obávajú sa dlhodobých účinkov na produktivitu firmy a jej výsledky. Takýto negatívny prístup by mohol ovplyvniť a poškodiť aj profesijnú kariéru jednotlivcov.

Pre niektorých je to akási kontrola nad pracovným časom, pre iných je to neprijímanie práce navyše bez finančného ohodnotenia. Ako ste na tom Vy? Cítili ste niekedy pocit vyhorenia vo svojej aktuálnej práci? Možno Vás zaujme niektorá z našich aktuálnych pracovných ponúk.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
27. februára 2023 | Mgr. Katarína Balažovjech, Recruitment Team Leader - Amazon project

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.