Personálny konzultant

Kto je to personálny konzultant

Na začiatok by sme si mali povedať, kto je to personálny konzultant. Je to človek, ktorého úlohou je rozpoznať potenciál a potreby iných ľudí, aby ich mohol prepojiť s tým najvhodnejším zamestnaním. Konzultant presne vie, čo ktorý klient alebo pozícia vyžaduje a na základe týchto požiadaviek hľadá vhodných ľudí s požadovanými skúsenosťami a potenciálom. Dá sa povedať, že jeho úlohou je hrať pexeso. Len s  tým, že „kartičku uchádzača“ musí nájsť z pomedzi viacerých alternatív.

kto je personálny konzultant
ako sa stať úspešným

Predpoklady

Na to, aby sa mohol niekto stať úspešným konzultantom, musí vedieť aktívne počúvať a klásť správne otázky. Veľké množstvo denne prichádzajúcich informácii od klientov a od kandidátov musí roztriediť a vybrať z nich tie najpodstatnejšie. Ak nejaké údaje chýbajú, jednoducho si ich dohľadá, alebo sa na ne dopýta.
Vráťme sa k metafore pexesa. Konzultant dostane od klienta jednu kartičku z dvojice, ku ktorej má nájsť pár. Jeho úlohou je najskôr zistiť o tejto kartičke čo najviac. So získanými informáciami sa púšťa do aktívneho hľadania druhého páru. Správny konzultant musí mať otvorenú myseľ. Niekedy narazí na kandidáta, ktorého zaujala nejaká pracovná pozícia, no so svojím profilom sa hodí aj na ďalšie tri alebo na nejakú úplne inú pozíciu.
Skrátka: základnými predpokladmi sú komunikatívnosť, otvorenosť a logické myslenie.

 

 

Pohovory

Pred dvoma rokmi bolo najbežnejšie absolvovať pohovor osobne. Veľmi výnimočne boli pohovory online alebo nejakou inou formou. Pandémia priniesla mnohé zmeny. Ľudia sa nemohli stretávať, museli sme prejsť na online formu pohovorov. Online forma nám ponechala možnosť kandidáta vidieť a počuť, no ukrátila nás o získavanie informácii, ktoré sa inak ako osobne získať nedajú: Ako podáva kandidát ruku? Ako sa správa v novom prostredí? Všetky tieto informácie sú pre konzultanta veľmi cenné a bolo nutné prísť na spôsob, ako ich získať prostriedkami, ktoré máme k dispozícií. Nie je možné pozorovať ich správanie v novom prostredí, pretože sú doma a  online si s nimi ruku tiež nepodám. Ostala už len možnosť klásť otázky. „Kedy ste boli naposledy v novom pracovnom prostredí? Ako to na Vás pôsobilo? Ako ste sa cítili/správali?“ Kandidáti počas pandémie prestali dbať na formálne oblečenie, a preto sme i my boli nútení poľaviť z nárokov. Nič sa však nemení na fakte, že to ovplyvňuje prvý dojem, ktorý si vytvoríme už do pár sekúnd.

Na druhej strane, ako veľké plus na online pohovoroch vnímam to, že navodenie raportu je oveľa jednoduchšie. Keďže sú ľudia v domácom prostredí, oveľa rýchlejšie sa uvoľnia a odpovedajú detailnejšie.

 

konzultant a jeho deň
ako vyzerá pracovný deň

Čo všetko je potrebné absolvovať, kým sa konzultantovi podarí obsadiť pracovnú pozíciu

Každá spoločnosť a každý konzultant má svoj spôsob práce. Čo je spoločné, je samotná práca, ktorú musí človek vynaložiť, aby našiel najvhodnejšieho kandidáta. Aký je teda celý postup?

 • Uistiť sa, že viem, koho hľadám. Nie je nič horšie, ako hľadať niekoho naslepo. Je to strata času konzultanta a hrozí aj strata našej reputácie.
 • Porozmýšľať, kde by som takého človeka mohla nájsť. Nájdem ho na bežných pracovných portáloch, ktoré sú konkurenčné firmy daného klienta? Je pravdepodobné, že používa LinkedIn? Musím využiť iné, alternatívne zdroje?
 • V prípade, že nemáme dostatok kandidátov v databáze alebo ju chceme rozšíriť, pracovnú pozíciu inzerujeme. Inzercia je najčastejšie na pracovných portáloch a na našej internej stránke. Inzerovaním pozície informujem aktívnych kandidátov, ktorí si buď hľadajú prácu, alebo sa len obzerajú po iných možnostiach.

 

 • Aktívne vyhľadávanie vhodných kandidátov podľa podmienok a požiadaviek klienta. Keď takéhoto človeka nájdeme, oslovíme ho, predstavíme mu pracovnú pozíciu a ak má záujem, dohodneme si s ním pohovor.
 • Zameriavame sa hlavne na kandidátove skúsenosti a jeho základné osobnostné črty. Obe vieme identifikovať správnym kladením otázok. Najpoužívanejšia je metóda STAR. Situation, Task, Action, Result. Vďaka tomuto modelu vieme zistiť, v akých situáciách sa kandidát nachádzal, čo bolo jeho úlohou, ako sa zachoval a aké malo jeho správanie/rozhodnutie/aktivita výsledok.
 • Klientovi odporučíme 3-4 vhodných kandidátov a čakáme na spätnú väzbu. Ak sa klientovi kandidát páči, pokračujú s ďalšími kolami pohovorov už na vlastnej pôde. Ak nie, na základe ich spätnej väzby upravíme kritériá a pokračujeme od kroku číslo 4.

Celý výberový proces od zadania pozície až po úspešné obsadenie môže trvať od týždňa, až po niekoľko mesiacov. Závisí to od danej pozície a disponibility kandidátov na trhu. Je veľmi dôležité udržiavať kontakty s klientami a kandidátmi počas celého procesu. Nadväzujeme tak dobré vzťahy a dozvedáme sa veľa nových informácii.

pracovný deň
konzultant

 

Kedy si konzultant povie, že odviedol dobrú prácu?

Záleží to samozrejme od toho ako si samotný konzultant nastaví osobné ciele. Povedať si Dobrá práca je podľa mňa možné vo viacerých prípadoch:

 • Našiel som kandidáta, ktorý má o pozíciu veľký záujem, klientovi sa páči a úspešne absolvoval výberový proces.
 • Našiel som kandidátovi prácu i keď je to iná pozícia ako tá, na ktorú sa pôvodne hlásil.
 • Pomohol som upraviť klientovi jeho požiadavky a podmienky tak, aby zaujal viacero výborných kandidátov.
 • Spravil som pre danú pozíciu všetko, čo sa dalo.
 • Dostanem pozitívnu spätnú väzbu na svoju prácu od klienta a/alebo od kandidáta.

 

Pracovný deň

Rovnako ako deň väčšiny zamestnaných ľudí, aj deň konzultanta začína kávou. Priemerný konzultant má týždenne 8-10 pohovorov a asi 6 porád/stretnutí (či už interných alebo externých s klientom). Keď si teda otvorí kalendár, priemerne ho čakajú 2-3 pohovory a aspoň jedna porada.. Po tom čo skontroluje čo ho dnes čaká, otvára e-mail a prechádza prijaté e-maily. Poväčšine ide o nové rekcie od kandidátov. Každú jednu reakciu si treba poriadne prečítať a preštudovať si priložený životopis. Z niektorých životopisov je zjavné, že kandidát si popis práce vôbec neprečítal a preto nespĺňa ani základné požiadavky, ako napríklad ovládanie jazyka na určitej úrovni alebo požadované roky praxe. V takom prípade kandidátovi posielame zamietavú odpoveď. Ak ale konzultant identifikuje vhodné profily, zdvíha telefón a volá. Dopýta sa bližšie informácie a prípadne  si hneď naplánuje pohovor.

 

muž v praci
personálny konzultant

 

Po prejdení mailboxu, si konzultant určí priority na daný deň. Zoradí si aktuálne otvorené pozície a začne aktívne vyhľadávať nové profily, ktoré by mohli byť pre klientov zaujímavé. Celý deň potom tvorí prepletenec oslovujúcich telefonátov, pohovorov a porád s klientami alebo s kolegami. Bežná pracovná doba je 8 hodín, plus obedová prestávka. Niekedy je však potrebné zostať v práci aj dlhšie – prispôsobiť sa kandidátom, keďže v niektorých prípadoch sú kandidáti k dispozícií až po ich pracovnej dobe. Ak je to naozaj jedinečný kandidát, každý konzultant sa rád prispôsobí.

Práca personálneho konzultanta rozhodne nie je monotónna. Vďaka dynamickému prostrediu dlhodobé plánovanie neprichádza do úvahy. Preto sa neoplatí plánovať si viac ako 65% svojho pracovného dňa. Je to ale jedinečná príležitosť získať detailnejší prehľad o trhu práce, o spoločnostiach a o pracovných podmienkach. Na pohovoroch má konzultant šancu stretnúť veľké množstvo zaujímavých ľudí a odborníkov z rôznych oblastí. Samozrejme, priestor na sebarealizáciu je obrovský. Klienti sa na nás obracajú s prosbou o pomoc a rady v rôznych situáciách. Práca personálneho konzultanta je ideálna pre zhovorčivého, akčného človeka, ktorý sa nebojí rozmýšľať „out of the box“.

22. novembra 2021 | Mária Brachtlová

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.