Nárok na dovolenku v roku 2022

Aký je maximálny nárok na dovolenku za 1 rok?
 • Zamestnanec, ktorý má do 33 rokov – 4 týždne dovolenky
 • Zamestnanec, ktorý má do 33 rokov a zároveň sa stará o dieťa – 5 týždňov dovolenky
 • Zamestnanec, ktorý má 33 rokov a viac – 5 týždňov dovolenky

Zamestnávateľ zároveň môže v rámci benefitov priznať všetkým zamestnancom doplnkovú/dodatkovú dovolenku.

Ako sa vypočítava nárok na dovolenku?

Zákonník práce rozlišuje:

 • Do 60 odpracovaných dní sa vypočítava DOVOLENKA ZA ODPRACOVANÉ DNI:
  o za každých 21 odpracovaných dní, resp. 168 hodín sa priznáva zamestnancovi 1/12 ročné-ho nároku na dovolenku
 • Nad 60 odpracovaných dní sa vypočítava ROČNÝ NÁROK:
  o Za každý celistvý mesiac, kedy je zamestnanec v pracovnom pomere sa priznáva zamest-nancovi 1/12 ročného nároku na dovolenku

nárok na dovolenku

A ako to vyzerá v praxi pri jednotlivých pracovných úväzkoch?

Informáciu o svojom pracovnom úväzku nájde zamestnanec v pracovnej zmluve. Zároveň by mal byť pred nástupom do práce informovaný o dĺžke pracovnej zmeny a o pracovnom rozvrhu. Na základe toho vieme určiť priemerný počet odpracovaných dní v týždni, ktoré nám pomáhajú k výpočtu dovolenky.

 • 40 hodinový týždenný pracovný úväzok pri 8 hodinovej zmene = 5 pracovných dní v týždni
  o 4 týždne = 20 dní dovolenky
  o 5 týždňov = 25 dní dovolenky
  o 1 deň dovolenky = 8 hodín
  o 60 odpracovaných dní = 60 odpracovaných dní
  o 21 odpracovaných dní = 21 odpracovaných dní
 • 38,75 hodinový týždenný pracovný úväzok pri 7,75 hodinovej zmene = 5 pracovných dní v týždni
  o 4 týždne = 20 dní dovolenky
  o 5 týždňov = 25 dní dovolenky
  o 1 deň dovolenky = 7,75 hodín
  o 60 odpracovaných dní = 60 odpracovaných dní
  o 21 odpracovaných dní = 21 odpracovaných dní
 • 38,68 hodinový týždenný pracovný úväzok pri 9,67 hodinovej zmene = 4 pracovné dni v týždni
  o 4 týždne = 16 dní dovolenky
  o 5 týždňov = 20 dní dovolenky
  o 1 deň dovolenky = 9,67 hodín
  o 60 odpracovaných dní = 50 odpracovaných dní
  o 21 odpracovaných dní = 18 odpracovaných dní

_______________________________

Nárok na dovolenku je platný od roku v ktorom zamestnanec dosiahne vec 33 rokov, napr. v roku 2022 majú nárok na 25 dní dovolenky ročníky 1989 a staršie.

Preto je výhodné začínať pracovný pomer k 1. dňu v mesiaci.

 • 37,50 hodinový týždenný pracovný úväzok pri 11,5 hodinovej zmene = 3,26 v priemere odpraco-vaných dní v týždni
  o 4 týždne = 13 dní dovolenky
  o 5 týždňov = 16 dní dovolenky
  o 1 deň dovolenky = 11,5 hodín
  o 60 odpracovaných dní = 42 odpracovaných dní
  o 21 odpracovaných dní = 15 odpracovaných dní
 • 37,50 hodinový týždenný pracovný úväzok pri 11,25 hodinovej zmene = 3,33 v priemere odpraco-vaných dní v týždni
  o 4 týždne = 13,5 dní dovolenky
  o 5 týždňov = 16,5 dní dovolenky
  o 1 deň dovolenky = 11,25 hodín
  o 60 odpracovaných dní = 42,5 odpracovaných dní
  o 21 odpracovaných dní = 15 odpracovaných dní
Čo sa počíta do odpracovaného dňa?

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú. Za odpracovaný deň sa považuje aj deň, ak zamestnanec nepracuje preto, že počas pracovnej zmeny nastala prekážka v práci, ktorá sa považuje za výkon práce (napr. dovolenka, …).

Krátenie dovolenky

Zamestnávateľ môže krátiť dovolenku:
1. Ak zamestnanec odpracoval v danom roku 60 dní a viac, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za každých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12 ročného nároku na dovolenku. Toto krátenie môže vzniknúť za obdobie počas ktorého je zamestnanec na:
a. PN, OČR
b. rodičovskej dovolenke
c. pracovnom voľne, či už s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy
2. Za každé neospravedlnené zameškanie do práce (absenciu) môže zamestnávateľ krátiť dovolen-ku o jeden až dva dni.

Koľko dní mám nárok na dovolenku?

…na výplatnej páske

Na výplatnej páske býva uvedené:

 • počet odpracovaných dní
 • nárok na dovolenku
 • počet dní už vyčerpanej dovolenky (a to nielen v danom mesiaci, ale aj sumár čerpania dovolenky od začiatku kalendárneho roka)
 • zostatok dovolenky

Nárok na dovolenku je zväčša vypočítavaný ku koncu kalendárneho roka, prípadne ku koncu trvania pra-covného pomeru (pri dobe určitej).

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
27. septembra 2022 | Michaela Reichlova

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.