Ideálny kandidát

Ideálny kandidát pre zamestnávateľa. Aký to je? Akú úlohu pri hľadaní a hodnotení zamestnanca hrajú pre zamestnávateľa mäkké zručnosti, teda tzv. soft skills? Ako sú na tom slovenskí uchádzači o zamestnanie? A prečo je sebaprezentácia a tímová spolupráca dôležitejšia ako vodičský preukaz?

Erika Páleniková, manažérka pre ľudské zdroje z Talent Solutions Slovakia zo skúsenosti hovorí, že pri rozhodovaní sa o vhodnom kandidátovi hľadáme rovnováhu medzi tvrdými a mäkkými zručnosťami, vždy s ohľadom na obsadzovanú pozíciu. Hard skills vnímame ako niečo, čo kandidáti vedia, zatiaľ čo soft skills nám hovoria viac o tom, akými kandidátmi sú. V súčasnosti sa viac orientuje na soft skills, keďže ich nadobudnutie trvá dlhší čas. V spoločnosti, v ktorej pracujem, máme na každú pozíciu vytvorený kompetenčný model, v rámci ktorého sú zadefinované aj očakávané soft skills. V závislosti od toho, na akú pozíciu hľadáme vhodného kandidáta, sa líšia aj sledované zručnosti a to, či by mal byť kandidát na vysokej úrovni, napríklad v komunikácii, vo vyjednávaní, v riešení problémov, vo vedení ľudí, manažovaní procesov, alebo v tímovej spolupráci. Ale sú aj soft skills, ktoré oceňujeme na kandidátoch bez ohľadu na to, akú prácu budú vykonávať.

 

ideálny kandidát

 

„ Oproti kandidátom zo zahraničia majú Slováci z mojich skúseností ešte drobné rezervy v sebaprezentácii, vo vyzdvihovaní svojich silných stránok a v schopnosti pochváliť sa za svoje úspechy. U Slovákov sa tiež častejšie stretávame so zníženou schopnosťou komunikovať otvorene, napríklad problémové alebo nepopulárne rozhodnutia.

Tu vidím priestor pre školy, ktoré by sa v rámci vzdelávacieho procesu mohli zameriavať aj na rozvoj mäkkých zručností žiakov. Či už prostredníctvom workshopov, alebo projektových zadaní môžu v študentoch budovať a podporovať prezentačné a komunikačné schopnosti, tímovú spoluprácu, poskytovanie a prijímanie kritickej spätnej väzby či kreativitu. Je to súčasť prípravy na budúce zamestnanie a fungovanie v pracovných tímoch.

Naopak, čo vnímam ako silné stránky u slovenských kandidátov, sú flexibilita, schopnosť sa prispôsobovať zmenám a vytrvalosť.

Zároveň generácia, ktorá prišla na pracovný trh v posledných rokoch, vniesla do pracovného prostredia viac empatie, autenticity a schopnosti sa veľmi rýchlo rozhodovať.

V neposlednom rade je to generácia, ktorá kladie oveľa väčší dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, čo má za následok lepšiu toleranciu stresu a to je určite v dnešných hektických časoch veľmi cenné a prospešné nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov.

Mať silné mäkké zručnosti je potrebné nielen v práci, ale aj v osobných vzťahoch.

I napriek tomu, že sa dajú učiť a rozvíjať, je dôležité, aby sme si boli vedomí svojich silných stránok a našli si prácu, kde bude ich uplatnenie pre nás prirodzené a kde budú naše zručnosti nápomocné lepšiemu výkonu a s tým súvisiacou spokojnosťou v práci, “ uzatvára Erika Páleníková (Talent Solutions Slovakia).

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
10. mája 2023 | Erika Páleniková, manažérka pre ľudské zdroje, Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.