Daňový bonus na deti v roku 2023

Daňový bonus na deti v roku 2023

Má zmysel pre rodinu (s deťmi) pracovať na Slovensku?

Ako ste všetci určite zachytili v médiách od 1.1.2023 máme schválenú novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá upravuje výšku a podmienky nároku na daňový bonus na deti. Nemusíme polemizovať akým spôsobom bolo toto riešenie pretlačené a schválené, a aké dopady to bude mať na samotné rozpočty miest a obcí na Slovensku.

Zjednodušene povedané, dane ktoré štát vyberie v podobe dane z príjmov, z ktorých časť ma ísť mestám a obciam, sa vo forme zvýšených daňových bonusov vrátia späť pracujúcim zamestnancom, ktorí majú deti a spĺňajú podmienky na získanie daňového bonusu.

Kvôli komplexnému výpočtu daňového bonusu na deti odporúčam využiť našu MZDOVÚ KALKULAČKU.

Nárast o 100%!

Z pohľadu zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky tohto bonusu je to skvelá správa. Tento bonus sa navyšuje o 100% zo 70 Eur na 140 Eur na jedno dieťa mesačne, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov a nárast o 25% zo 40 Eur na 50 Eur pre deti nad 18 rokov.
*Výška daňového bonusu na porovnanie je z druhej polovice roka 2022.

Rast daňového bonusu na deti od roku 2018

Daňový bonus na deti v roku 2023

*Zmena legislatívy v rokoch 2018 až 2023 niekoľko krát a rôzne členenie detí do skupín do 15 rokov nad 15 rokov , predtým do 6 rokov a nad 6 rokov.

Pozor! Pri nízkych príjmoch vám nemusí byť bonus vyplatený v plnej výške.

Aby to nebolo úplne jednoduché, tak do celého výpočtu nám ešte vstupuje percentuálny základ dane, alebo častokrát nazývaný čiastkový. Ak je daň, ktorú by ste mali zaplatiť nižšia, ako samotný bonus, tak sa znižuje aj vyplatený bonus. (tiež závisí od počtu detí) Špeciálny pozor by si mali dať daňovníci, ktorým kolíše príjem počas kalendárneho roka.

V prípade, ak by pri ročnom zúčtovaní nevyšiel nárok na plnú sumu daňového bonusu jednému rodičovi, tak by mal rodič podať daňové priznanie (nebude žiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Pri výpočte maximálnej výšky daňového bonusu v daňovom priznaní za rok 2023 sa berie do úvahy aj čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

Daňový bonus na deti

Pre príklad som si pre vás pripravil tabuľku pre jednoduchší prehľad výšky daňového bonusu podľa počtu detí a Vašej mzdy. Do úvahy beriem fakt, že deti majú menej ako 18 rokov.

Daňový bonus

Kvôli komplexnému výpočtu daňového bonusu na deti odporúčam využiť našu MZDOVÚ KALKULAČKU.

Príklad, ako si polepší priemerná slovenská rodina

Ako sa vám zmení mzda v prípade, že ste obaja pracujúci rodičia. Manžel so mzdou 800 Eur brutto, manželka so mzdou 1200 Eur brutto a dvomi deťmi mladšími ako 18 rokov pred a po 1.1.2023.

Daňový bonus na deti v roku 2023 výška

*V príklade berieme do úvahy zvýšenú nezdaniteľnú časť základu dane pre rok 2023 a fakt. Taktiež berieme do úvahy výšku bonusu z roku 2022 z prvej polovice roka.

Z tabuľky vidíme, že príjem rodiny sa zvýšil o 243.41 Eur a v percentuálnom vyjadrení to je 15.25%.

Záver

Ak sa nad tým zamyslíme, tak ľudia s deťmi, ktorí pracovali na čierno, alebo nepracovali vôbec, majú skvelú možnosť dostať vďaka daňovému bonusu oveľa vyššiu čistú mzdu a byť oficiálne zamestnaní. Nikdy v minulosti to nebolo výhodnejšie ako teraz!
Kvôli komplexnému výpočtu daňového bonusu na deti odporúčam využiť našu MZDOVÚ KALKULAČKU.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
17. februára 2023 | Eduard Čulka, Trnava Branch Manager, On Site Manager project Amazon

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.