Bránite sa spolupráci s agentúrou? Aké sú výhody?

Aké benefity Vám môže priniesť spolupráca s personálnou agentúrou?

Špecializované znalosti: Personálne agentúry sa zvyknú špecializovať na konkrétny sektor alebo odvetvie, čo znamená, že majú hlboké pochopenie potrieb a trendov v danom odvetví. To Vám môže uľahčiť výber kvalifikovaných kandidátov.

Rýchle obsadenie pozícií: Personálne agentúry majú širokú sieť kontaktov a databázu uchádzačov, čo umožňuje rýchle obsadenie otvorených pracovných pozícií. Táto alternatíva Vám môže byť užitočná, keď potrebujete nájsť vhodného kandidáta/ov v krátkom čase.

Redukcia administratívnej záťaže: Personálne agentúry sa starajú o administratívne úlohy spojené s náborom, vrátane inzerovania pracovných pozícií, spracovania životopisov, usporiadania pohovorov a ďalších procesov. Týmto Vám personálna agentúra uľahčí prácu a šetrí Váš čas.

Zníženie nákladov: V porovnaní s interným náborom môže spolupráca s personálnou agentúrou byť ekonomicky výhodná. Nemusíte viac investovať do interných zdrojov na nábor a školenie personálu a podobne.

Expertíza v selekcii kandidátov: Personálne agentúry majú skúsených odborníkov v oblasti selekcie kandidátov. Vďaka tomu Vám v personálnej spoločnosti vedia identifikovať a vyhodnotiť najlepších uchádzačov pre konkrétnu pozíciu.

Flexibilita pracovnej sily: Personálne agentúry môžu poskytovať aj dočasnú pracovnú silu alebo pracovníkov na projekty. Táto možnosť Vám umožní prispôsobiť svoj personálny stav podľa Vašich aktuálnych potrieb.

Garancie kvality: Mnohé personálne agentúry poskytujú záruky alebo garancie na kvalitu poskytovaných služieb. To znamená, že ak sa ukáže, že vybraný kandidát nie je pre Vás vhodný, agentúra môže podniknúť kroky na jeho náhradu.

Sledovanie trendov a regulácií: Personálne agentúry sú obvykle dobre informované o aktuálnych trendoch na trhu práce a pracovných reguláciách. Vy tak viete byť informovaní o najnovších zmenách a prispôsobiť svoje postupy.

Koncentrácia na jadrovú činnosť: Spolupráca s personálnou agentúrou umožňuje klientovi sústrediť sa na svoje jadrové obchodné aktivity. Nemusíte sa tak viac zaoberať detailmi náboru a personálnych procesov.

Rozšírenie siete kontaktoch: Personálna agentúra môže otvoriť klientovi prístup k širšej sieti potenciálnych uchádzačov, ktorých by možno ťažko dosiahol inými spôsobmi.
Je dôležité, aby ste si vybrali správne spoľahlivého partnera, ktorý rozumie Vašim potrebám a hodnotám.

Talent Solutions = expert v oblasti riešení ľudských zdrojov, už 21 rokov.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
1. marca 2024 | Natália Sadloňová, Marketing Specialist

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.