Absolventská prax

Čo je to absolventská prax

Absolventská prax je štátom financovaný program, ktorý umožňuje získať pracovné skúsenosti vo vyštudovanom odbore. Na prax je možné ísť iba raz. Trvá minimálne 3 mesiace a maximálne 6 mesiacov. Pracovný čas je priemerne 20 hodín týždenne, čo umožňuje absolventovi hľadať si prácu. Ak si absolvent počas praxe nájde zamestnanie, zmluva o absolventskej praxi automaticky zaniká. Po skončení  praxe vystaví zamestnávateľ absolventovi potvrdenie o absolvovaní praxe.

Rozdiel medzi absolventskou praxou a zamestnaním je, že počas trvania praxe je dotyčný evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Na absolventa sa počas trvania praxe nevzťahuje zákonník práce a ani minimálna mzda.

Absolvent má počas praxe nárok na 10 dní voľna, no môže ich čerpať až po odpracovaní 2 mesiacov. Za dni voľna a neprítomnosť absolventa zo zdravotných, či rodinných dôvodov úrad skráti absolventovi finančnú odmenu.

absolventská prax

Kto sa považuje za absolventa, vhodného na absolventskú prax

– Mladší ako 26 rokov
– Študoval/a dennou formou štúdia
– Študoval/a bez prerušenia
– Úspešne ukončil/a vzdelávanie na príslušnom stupni
– Vzdelanie ukončil/a pred menej ako 2mi rokmi
– Po ukončení vzdelávania nemal/a pravidelne platené zamestnanie
– Na úrade práce je oficiálne evidovaný/á ako nezamestnaný/á minimálne 1 mesiac

Výška príspevku

Počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca absolventovi príspevok vo výške životného minima – 234,42€.

Ako si vybrať

Ako prvé sa absolvent musí zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaný/á. Po mesiaci si na daný úrad podá žiadosť o absolventskú prax. Všetky dokumenty sú dostupné na stránke ÚPSVaR. Mnohé firmy inzerujú praxe na svojich stránkach, na sociálnych sieťach, pracovných portáloch a na stránkach univerzít. Prax môže ponúknuť aj samotný úrad na základe profilu a preferencií. Samozrejme rovnako ako pri hľadaní zamestnania, aj tu odporúčame absolventom byť proaktívni, aby sa nespoliehali sa len na inzeráty. Páči s Vám nejaká spoločnosť? Kontaktujte ich. Neviete, ktorá firma by mohla najviac vyhovovať Vaším požiadavkám? Kontaktujte nás. 😊

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
10. februára 2023 | Mária Bakoš Brachtlová

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.