Legislatíva v roku 2024 – minimálna mzda, príplatky za prácu, náhrada príjmu, VZ na soc a zdrav poistenie

MINIMÁLNA MZDA

  • 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 4,310 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody
  • 4,449 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t
  • 4,597 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t

Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli sociálni partneri dňa 21.8.2023.

– Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 750 € delene 174 hodín
– Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,310 € x 40/38,75
– Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,310 € x 40/37,5
– Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky

Minimálne mzdové nároky

Minimálne mzdové nároky pre rok 2024 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 170 € – teda o sumu, o ktorú sa v roku 2024 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.
Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde
Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75
Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5
Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

 

PRÍPLATKY PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE, NAVIAZANÉ NA MINIMÁLNU MZDU

Všetky príplatky v tabuľke sú uvedené v eurách za hodinu.
Zaokrúhľovanie: V Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. V prípade potreby sa musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená – vždy smerom nahor.
Napríklad príplatok za sťažený výkon práce, ktorý je presne 0,862 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 0,87 €.

 

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.
Výpočet: 2 x 1304 € = 2608 € … x 12 mesiacov = 31296 € … delene 365 dní = 85,7425 € … zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.
Najvyšší možný DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 85,7424 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

 

 

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD- SP a ZP

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 9128 € (7 x 1304 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2022). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení – maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2024, je stanovený na 78240 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2022 = 60 x 1304 €).

 

MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Počas roka 2024 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

  • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 268,88 € – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 10,75 €
  • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 10 % z 234,42 € – bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 26,88 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2024 suma 10,75 € + 26,88 € = 37,63 €.
Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

  • poistného zamestnanca – vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 €
  • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca – vypočítaného ako 10 % zo sumy 12 x 268,88 € = 10 % z 3226,56 € = 322,65 €

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 322,65 € = 451,71 €.
Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
26. októbra 2023 | Sylvia Mieres, Payroll Manager

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.