Boj o talenty

Je verejne známe, že na Slovensku nám chýbajú zamestnanci v niekoľkých sektoroch a to naprieč celou krajinou. Samozrejme, čím je nižšia nezamestnanosť v danom okrese, tým je tento problém výraznejší.

Boj o talenty

Demografická krivka Slovenska, ako aj iných európskych krajín, klesá, a momentálne prebieha na starom kontinente boj. Nemyslím tým vojnový konflikt na Ukrajine, ale boj o talenty a ľudský kapitál.

Pred niekoľkými rokmi prejavovali západoeurópske krajiny záujem o vedcov, doktorov, odborníkov a zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti je situácia taká, že oceňujú každého zamestnanca, ktorý sa zapája do ich spoločností a prispieva k ich ekonomike.

Trištvrte firiem nedokáže nájsť správneho zamestnanca

Podľa oficiálnych štatistík portálu Profesia, až 75 % firiem nedokáže nájsť správneho kandidáta na obsadenie voľnej pozície. Ako môžeme vidieť vzhľadom k demografickému vývoju, nezhoršuje sa to ani v najbližších rokoch. Na druhom obrázku vidíme, že do roku 2030 bude chýbať až 110 000 aktívnych ľudí vo veku od 20 do 59 rokov. Na rozdiel od počasia alebo ekonomiky je demografia možná veľmi presne predvídať, takže tento údaj je spoľahlivý. Tento nedostatok pracovnej sily budeme musieť kompenzovať prijatím pracovníkov z tretích krajín, nakoľko málo pravdepodobné je, že rodiny na Slovensku začnú plánovať 3, 4 alebo dokonca 5 detí. Ak by aj k tomu došlo, výsledky by boli viditeľné až o 20 rokov, no tento problém nás postihuje už v súčasnosti. Treba poznamenať, že toto číslo zohľadňuje našu súčasnú ekonomickú výkonnosť, ktorej vyhliadky na budúce roky sú celkom optimistické, najmä vzhľadom na niekoľko významných investícií, predovšetkým v oblasti východného Slovenska.

Zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín

Väčšina zamestnávateľov sa zhoduje v tom, že zamestnávanie kandidátov z tretích krajín na Slovensku je pomerne náročné. Napriek tomu v súčasnosti pracuje v krajine podľa posledných dostupných údajov viac ako 99 tisíc zahraničných pracovníkov. Je dôležité rozlíšiť medzi zamestnancami z tretích krajín a tými z Európskej únie. V prípade pracovníkov z EÚ je tento proces pomerne jednoduchý vďaka slobodnému pohybu pracovnej sily. Najväčšou skupinou zahraničných pracovníkov z EÚ sú občania Rumunska, ktorých tu pracuje 7200. V rámci zamestnancov z tretích krajín je najpočetnejšou skupinou pracovníkov z Ukrajiny, a to až 37 700. Druhou najpočetnejšou skupinou sú Srbi, ktorých počet sa pohybuje okolo 9 800.

Zdroj:Pravda

Zamestnanci z exotických krajín, zvykajme si na inakosť

V poslednom čase k nám prichádzajú zamestnanci zo vzdialenejších kútov sveta. Sú to najmä zamestnanci z bývalého sovietského bloku ako napríklad ( Gruzínsko 1800 zamestnancov , Kirgizsko 1000 zamestnancov ) Najviac však naše úrady evidujú zamestnancov z Indie ktorí obsadzujú pracovné miesta na oboch spektrách pracovného trhu a to nízke kvalifikované pozície ( automobilový priemysel, výrobné spoločnosti ) o ktoré slovenský občania nemajú záujem.V druhom spektre vidíme vysokokvalifikované pozície v IT sektore na ktoré nemáme dostatočne kvalifikovaných slovenských kandidátov alebo ich je málo v porovnaní s požiadavkami trhu. Tieto pozície obsadzujú zamestnanci z Indie. V Českej republike sa stáva “hitom” zamestnávanie kandidátov z Filipín. Nepochybujeme že tento trend sa preleje čoskoro aj k nám.

Rozšírenie národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

Od 3.10.2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky. V zmysle tohto nariadenia môžu zamestnávatelia predkladať žiadosti pre občanov:

Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny, Uzbeckej republiky

Pre nasledovné nedostatkové profesie:

8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka
7212002 – zvárač kovov
7223001 – nastavovač CNC strojov
7223003 – obrábač kovov
7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár
5153003 – údržbár

Tento krok vnímame pozitívne nakoľko každé obsadené pracovné miesto pomáha generovať spoločnostiam lepšie tržby a následne aj zisky. Nehovoriac o tom že z toho profituje aj štátna kasa v podobe odvodov do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a Daňový úrad v podobe daní z príjmov a výberu DPH. Podotýkam že k dnešnému dňu máme na Slovensku 103449 voľných pracovných miest!

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
7. októbra 2023 | Eduard Čulka, Branch Manager Trnava

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.