Odvody 2022 – aká je ich výška?

Odvody 2022 na sociálne a povinné zdravotné poistenie sú podľa Slovenského zákonníka práce povinní odvádzať zamestnanci a taktiež zamestnávatelia. Ide o povinné platby zo mzdy, resp. zo zisku, ktoré sú odvádzané štátu. Podnikatelia si ich platia sami, za zamestnancov ich z väčšej časti platia zamestnávatelia a z menšej časti si ich platia sami.

Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách ako je napr. materstvo alebo dočasná pracovná neschopnosť, zdravotné poistenie slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti občanov.

odvody 2022

Odvody 2022 na zamestnanca 

Bežný občan na Slovensku musí zo svojej mzdy odviesť štátu odvody na sociálne a povinné zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie sa skladá z čiastkových poistení:
• Nemocenské poistenie 1,4%
• Dôchodkové poistenie starobné 4%
• Dôchodkové poistenie invalidné 3%
• Poistenie v nezamestnanosti 1%

Základná sadzba zdravotného poistenia je na úrovni 4%, v prípade zdravotne postihnutej osoby je na úrovni 2%. Každý mesiac odvádza zamestnanec zo svojej mzdy preddavky v tejto výške.
Celkové odvody 2022 na zamestnanca (sociálne a zdravotné poistenie) sú vo výške 13,4%.

odvody v roku 2022

 

Odvody v roku 2022 na zamestnávateľa 

Aj zamestnávateľ má povinnosť za každého zamestnanca odviesť štátu odvody na sociálne a povinné zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie tvorí:
• Nemocenské poistenie 1,4%
• Dôchodkové poistenie starobné 14%
• Dôchodkové poistenie invalidné 3%
• Poistenie v nezamestnanosti 1%
• Úrazové poistenie 0,8%
• Garančné poistenie 0,25%
• Rezervný fond solidarity 4,75%

Základná sadzba zdravotných odvodov 2022  je na úrovni 10%, v prípade zdravotne postihnutej osoby je na úrovni 5%. Každý mesiac platí zamestnávateľ preddavky v tejto výške. Celkové náklady zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie sú vo výške 35,2% z hrubej mzdy zamestnanca.

Príklad odvodového zaťaženia

Pri hrubej mzde 1000 Eur zamestnanec zaplatí odvod vo výške 134 Eur a zamestnávateľ vo výške 352 Eur. Odvodové zaťaženie (odvody v roku 2022) si môžete vypočítať v našej mzdovej kalkulačke.

Aké sú odvody 2022

Odvody 2022 – Vypočítať si ich môžete v našej mzdovej kalkulačke.

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
30. augusta 2022 | Eduard Čulka, Zuzana Adameova

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.