Spätná väzba – naučte sa ju prijať a podať

Pre správne fungovanie firmy a spokojných zamestnancov je dôležité správne viesť ľudí, motivovať, riadiť, ale v neposlednom rade aj podávať a prijímať spätnú väzbu. Nadriadení vedúci častokrát robia chybu, keď nechcú od svojich zamestnancov počuť kritiku a nedovolia im vysloviť svoj názor. Môžu tak nadobudnúť pocit, že robia všetko správne a nemajú potrebu niečo meniť, alebo zlepšovať. Feedback, či už pozitívny, alebo negatívny je dôležitý – ako pre zamestnancov, tak aj pre vedenie spoločnosti.

Pravidlá:

Podať alebo prijať feedback nemusí byť úplne jednoduché. Aby sme sa nedostali do zbytočného konfliktu alebo dokonca hádky, je potrebné riadiť sa určitými pravidlami, ktoré je potrebné pri tomto type konverzácie dodržiavať.

Ako postupovať pri podávaní spätnej väzby/kritiky

 • Je dôležité overiť si, či druhá strana súhlasí s vypočutím názoru, ktorý môže byť aj negatívny.
 • Na začiatku je potrebné vyzdvihnúť pozitívne stránky zamestnanca.
 • Na druhej strane nehodnotíme, neanalyzujeme.
 • Pri (konštruktívnej) kritickej spätnej väzbe opäť vyzdvihneme pozitíva zamestnanca a na základe faktov alebo predošlých skúseností definujeme dopad kritizovaného správania.
 • Navrhujeme riešenie, ako by sa dalo predísť vzniknutej situácii, ktorá negatívne vplýva či už na chod firmy, alebo iných zamestnancov.
 • Ponúkneme pomoc na vyriešenie situácie a snažíme sa o to, aby zamestnanec neodchádzal s negatívnym dojmom po rozhovore, po prijatí spätnej väzby.

spätná väzba

Ako sa naučiť prijímať spätnú kritiku?

 • Ak v spoločnosti nie je podávanie feedbacku obvyklé, vypýtajte si ju. Spätná väzba vám totiž dáva možnosť zistiť, v čom sa môžete zlepšiť a získať príležitosť na sebe zapracovať.
 • Dajte osobe, ktorú ste požiadali, nejaký čas na premyslenie, aby Vám spätnú väzbu podala správne.
 • Snažte sa podávanú kritiku najskôr vypočuť, neskáčte druhej strane do reči, aj keď máte k tomu v tej chvíli čo povedať na svoju obranu. Vaše myšlienky si radšej zapíšte a vráťte sa k nim po skončení spätnej väzby.
 • Pripravte si argumenty, prípadne návrhy na zlepšenie situácie, čo by ste mohli zmeniť.
 • Ak spätnú väzbu druhá strana podáva správne, mali by ste ju vnímať ako niečo, čo vás posunie vpred a dá možnosť na zlepšenie.
 • Aby malo podávanie spätnej väzby význam, mala by sa uskutočňovať v pravidelných intervaloch, prípadne podľa potreby aj častejšie, ako je dohodnuté.

Je však potrebné mať na pamäti, že dané zručnosti, sa nenaučíte z večera do rána. Určite sa ich ale dokážete naučiť. Tak ako pri mnohých iných veciach, s ktorými sa pri práci stretnete, aj tu platí, že prax robí majstra.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
21. februára 2022 | Andrej Milo

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.