Plánujete darovať 2% z dane? Radi Vám poradíme, ako na to.

Ak ste v roku 2023 zaplatili daň v dostatočnej výške, máte možnosť 2% z tejto čiastky venovať prijímateľovi zaevidovanému v centrálnom registri prijímateľov. Tým môže byť napríklad občianske združenie, nezisková organizácia, podpora vzdelávania a podobne. Darovanie dvoch percent dane je dobrovoľnou činnosťou (nie zákonnou povinnosťou). Nárok na poukázanie majú ako fyzické, tak aj právnické osoby.

Pri fyzických osobách sa dve percentá dane rátajú z čiastky zaplatenej dane, ktorá je znížená o daňový bonus na vyživované deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky a zo zvýšenia splátky. Alebo za oboch podmienok súčasne.

Kroky potrebné pri darovaní 2% zo zaplatenej dane:

  • zamestnanec príjme od zamestnávateľa tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  • zamestnanec vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“

Podrobnejší postup Vám prikladáme v stručných bodoch:

1.Máte nárok na darovanie dvoch percent z dane?: Overte si, či spĺňate podmienky podľa zákona.

2.Máte potrebné informácie?: Pre správny proces darovania 2% z dane je potrebné vyplniť tlačivo.

3.Máte identifikačné údaje príjemcu?: Budete ich potrebovať pri vyplnení tlačiva.

4.Ktoré informácie potrebujete vyplniť do tlačiva?: Ide o základné identifikačné údaje príjemcu a sumu, ktorú darujete.

5.Tlačivá nezabudnite odoslať.

Tieto dve tlačivá („Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“) zamestnanec predloží správcovi dane na akomkoľvek daňovom úrade najneskôr do 30.4.2024 poštou alebo osobne.

Od dátumu podania daňového priznania daňovníka má správca dane tri mesiace na poukázanie prostriedkov prijímateľovi.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
8. apríla 2024 | Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.