Inflačná pomoc za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022 Z. z., ktorej cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Nariadením sa zvyšuje jednorazovo o sumu 100 Eur za mesiac august 2023:

  • príplatok k prídavku na dieťa
  • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Nariadením sa jednorazovo vyplatí suma 100 Eur za mesiac august 2023 aj:

  • náhradným rodičom, ktorí nemajú nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu, že im vznikol nárok na materské alebo rodičovský príspevok alebo sú príbuzným zverenému dieťaťu v priamom rade alebo ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, pričom súd koná o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva (s osobnou starostlivosťou)

Konanie o nároku na jednorázové vyplatenie inflačnej pomoci vo výške 100 Eur za mesiac august 2023 sa začína na podnet úrad, t.j. bez podania žiadosti zo strany klienta.

Inflačná pomoc bude vyplatená v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
13. septembra 2023 | Natália Sadloňová, Marketing Specialist

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.