HR Learning Circle Žilina

„13.decembra sme v Talent Solutions ukončili tretím podujatím v Žiline tému DEIB v rámci cyklu HR Learning Circle v spolupráci s AmCham Slovakia, ktoré moderovala Júlia Jurčíková. Moje spolu-spíkerky boli Hana Kamenista (Havelkova) a Kinga Novotná. Som veľmi rada, že máme možnosť upozorniť na súčasný stav na Slovensku, inšpirovať sa navzájom a zdieľať naše skúsenosti s HR komunitou. Verím, že aj takýmito aktivitami vieme prispieť k zmene, ktorá je na Slovensku v tejto oblasti potrebná, “ tvrdí Ivana Heretik Vačoková, General Manager spoločnosti Talent Solutions.

Na základe mojich skúseností sú na Slovensku stále veľké rozdiely v prístupoch jednotlivých spoločností k tejto téme, nakoľko sme krajina:

  • s prevahou konzervatívneho / tradicionalistického nastavenia
  • s dominanciou výrobnej sféry, ktorá má svoje špecifiká
  • s limitovanými možnosťami práce na skrátený úväzok / absenciou flexibility pre zamestnancov so záväzkami, alebo s inými obmedzeniami
  • s vysokou mierou jazykovej a legislatívnej bariéry, napriek potrebe kompenzovať nedostatok ľudského kapitálu v krajine
  • so znižujúcim sa počtom absolventov / zvyšujúcim sa počtom odlivu mozgov (22%)

Veľké rozdiely sú viditeľné medzi jednotlivými odvetviami, regiónmi a spoločnosťami. V dnešnej dobe sa málo hovorí o témach, ktoré sa skloňovali v minulosti, sú však prítomné na trhu práce a je potrebné sa k nim vrátiť a hľadať riešenia na ich zamedzenie a nápravu a to najmä:

1. Medziregionálne rozdiely v mzdách ( 18-30%)
IT sektor je príkladom, že sa to dá, tento problém je najvypuklejší pri modrých golieroch.

2. Diskriminácia na základe farby pleti / národnosti
Stále sa stretávame so zamietaním kandidátov / nepozvaním do výberového procesu.

3. Diskriminácia na základe výzoru / vyznania / orientácie
Nerozhodovanie manažérov na základe kompetencií uchádzačov.

4. Diskriminácia na základe veku / pohlavia
Posun za posledných 15 rokov len o 5 rokov (skupina 45rokov +), ženy s deťmi prípadne vo veku „vhodnom na vydaj“, očakávania manažérov na 10 ročnú prax ale vek max 25 rokov

5. Mzdové rozdiely medzi novými a aktuálnymi zamestnancami na rovnakej pozícii / muži verzus muži
Ten kto mení často prácu má lepší plat, ako ten kto je lojálny. Rozdiel medzi platmi žien a mužov je až 18,8%.

Je dôležité, aby každý začal sám od seba. Aj keď sa jedná o beh na dlhé trate, malými krokmi, správnou komunikáciou a konzistentným prístupom / činmi môžeme zmeniť tento stav. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme mali rovnaké podmienky / prístup a boli inkluzívny naprieč celým pracovným trhom. Tak vytvoríme dobré pracovné prostredie na Slovensku a podarí sa nám skvalitniť podmienky pre našich zamestnancov / uchádzačov / obyvateľov.

 

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
21. decembra 2023 | Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.