Často kladené otázky

Kontakt na moju pobočku

Kontakty na jednotlivé pobočky nájdete tu: https://www.talent-solutions.sk/pobocky/

Neprišla mi elektronická výplatná páska

Skontrolujte si priečinok nevyžiadaná pošta (spam) vo vašej e-mailovej schránke. Pokiaľ neevidujete e-mail od odosielateľa @talent-solutions.sk prosím kontaktujte svoju Talent Solutions pobočku (e-mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu) a kolegovia Vám ju obratom opätovne doručia.

Neprišla mi výplatná páska

Skontrolujte si poštovú schránku prípadne kontaktujte Vašu poštu, pokiaľ Vám nebola doručená prosím kontaktujte svoju Talent Solutions pobočku (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu) a kolegovia Vám ju obratom opätovne doručia.

Kedy mi prídu peniaze za PN ( práce neschopnosť) ?

Zamestnávateľ je zodpovedný za platenie prvých 10 dní trvania PN (OČR – ošetrovné člena rodiny platí Sociálna poisťovňa od prvého dňa). Peniaze sú vyplatené vo výplatnom termíne miezd za dané obdobie.

Čo sa týka PN dlhších ako 10 dní, ktoré platí Sociálna poisťovňa – zamestnávateľ má povinnosť doručiť potvrdený doklad o začatí, konci PN v čo najkratšom termíne. O tom či Vaša PN bola poslaná do SP sa môžete spýtať na svojej Talent Solutions pobočke (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu). Prosím, berte do úvahy aj čas medzi Vaším odovzdaním PN na pobočku, celým procesom spracovania v Talent Solutions Slovakia, čas doručenia pošty a čas spracovania Sociálnou poisťovňou.

Kedy bude výplata ?

Výplatný termín má každý zamestnávateľ stanovený individuálne, údaj o Vašom presnom termíne nájdete v pracovnej zmluve bod 10. Ak neviete požadovanú informáciu nájsť v pracovnej zmluve kontaktujte svoju Talent Solutions pobočku (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu).

Kedy budú stravné lístky / dobitie stravnej karty / príspevok na stravné ?

Stravné lístky / dobytie stravnej karty /  príspevok na stravné je vyplácané pred nástupom do zamestnania a následne vždy k 1. dňu v mesiaci sú poskytnuté stravné lístky/finančný príspevok na obdobie od 1. do 14. dňa v mesiaci a k 15. dňu v mesiaci sú poskytnuté stravné lístky/finančný príspevok na obdobie od 15. do 30/31. dňa v mesiaci.

Prečo nie je výplatný termín ako u klienta?

Výplatný termín záleží od nastavenia procesu odovzdania dochádzok a skompletizovania všetkých príslušných dokumentov. Talent Solutions Slovakia sa vždy usiluje o čo najrýchlejšie spracovanie miezd po obdržaní podkladov od Vášho zamestnávateľa. Každý zamestnanec môže prispieť k urýchleniu tým, že odovzdá všetky potrebné podklady riadne a včas.

Koľko mám dovolenky?

Nárok na dovolenku zistíte z výplatnej pásky. Údaj sa nachádza v jej ľavom spodnom rohu. POZOR – nárok je vypočítaný do konca trvania pracovnej zmluvy a teda nezohľadňuje prípadné budúce predĺženia zmluvy, resp. predčasné ukončenie pracovného pomeru alebo neprítomnosti ako absencie, neplatené voľná či PN. Pre viac informácií prosím kontaktujte svoju Talent Solutions pobočku (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu).

Poskytujete zálohy?

Zálohu je možné poskytnúť po dohode s užívateľským zamestnávateľom. Podmienkou je dobrá dochádzka a neevidovanie exekúcií. Výšku zálohy ovplyvňuje aj dátum nástupu do práce. So žiadosťou o zálohu sa obráťte prosím na svoju Talent Solutions pobočku (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu).

Čo znamená prednostná a neprednostná zrážka na výplatnej páske?

Prednostné a neprednostné zrážky sú vykonávané na základe exekúcií doručených do Talent Solutions Slovakia. Prednostné zrážky zväčša predstavujú dlhy na poistnom (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa), dlhy pre daňový úrad alebo zameškané výživné. Zvyšné dlhy sú zahrnuté v neprednostných zrážkach. Exekútor má právo dlh označiť za prednostnú alebo neprednostnú zrážky aj mimo vyššie uvedeného.

Ako zamestnávateľ sme povinný tieto zrážky vykonávať až kým nám exekútor písomne neprikáže inak alebo kým nezrazíme celú dlžnú sumu. Výška zrážky sa vypočítava zo zákona, nevieme ju ovplyvniť, avšak exekútor nám môže nariadiť vykonávať nižšie zrážky.

Odporúčame komunikovať s exekútorom, ktorý na základe súhlasu od oprávneného (teda so súhlasom toho komu dlžíte peniaze) môže povoliť splátkový kalendár alebo nariadiť zamestnávateľovi nižšie zrážky zo mzdy.

Prečo mám na páske menej odpracovaných dní ako som reálne odrobil?

Talent Solutions Slovakia vždy spracováva odpracované hodiny na základe schváleného podkladu od užívateľského zamestnávateľa. Najčastejšie vzniká takýto rozdiel z týchto dôvodov: mínusové konto pracovného času ( v predchádzajúcom mesiaci zamestnanec odpracoval menej z fondu po dohode so zamestnávateľom tým pádom je tento čas odpočítaný v nasledujúcom mesiaci), chyba pri spracovaní dochádzky ( nedoručenie správneho podkladu od zamestnanca alebo užívateľského zamestnávateľa – oprávnené chyby sú korigované po schválení zamestnávateľa v nasledujúcej mzde).

Čo si treba priniesť k podpisu pracovnej zmluvy ?

K podpisu pracovnej zmluvy s Talent Solutions Slovakia je potrebné: dostaviť sa osobne na vopred dohodnutý termín s Vašou kontaktnou osobou, priniesť občiansky preukaz, výsledok lekárskej prehliadky ( dohodnutá prostredníctvom Vašej kontaktnej osoby pred podpisom zmluvy), kópie rodných listov detí v prípade uplatnenia daňového bonusu, číslo bankového účtu ( kam chcete posielať výplatu), potvrdenie o návšteve školy ( v prípade dohody o brigádnickej činnosti študenta), e-mailový kontakt kam Vám budeme posielať výplatnú pásku a iné dokumenty ( korešpondenčnú adresu, ak nemáte e-mail), telefonický kontakt.

Potrebujem potvrdenie pre úrad práce – príspevok na dochádzku za prácou

Doručte dokumenty z úradu práce POZOR nie žiadosť ( túto vypĺňate vy a odovzdávate úradu práce) na pobočku našej spoločnosti pod ktorú spadáte. Náš zamestnanec Vašu požiadavku spracujeme a následne Vás budeme informovať o termíne vyzdvihnutia ( zaslania), aby ste dokument doručili na úrad práce.

Kedy dostanem zápočtový list ?

Váš zápočtový list bude vystavený po ukončení spracovania miezd v danom mesiaci. Obvykle v termíne medzi 16-31, dokument Vám bude doručený podľa dohody ( poštou, osobne prípadne elektronicky).

Potvrdenie o príjme zamestnanca

Ak potrebujete potvrdenie, prosím doručte nám tlačivo vystavené inštitúciou pre ktorú informáciu potrebujete ( podľa požiadavky inštitúcie online, poštou alebo fyzicky). Naši pracovníci potvrdenie vystavia v čo najkratšom možnom čase.  Dokument Vám bude doručený podľa dohody ( poštou, osobne prípadne elektronicky).

Ako mám postupovať keď chcem dať výpoveď ?

Výpoveď je potrebné podať písomne, v prvom rade informujte Vášho nadriadeného u užívateľského zamestnávateľa, následne po dohode termínu ukončenia, ihneď informujte zamestnanca Talent Solutions a následne doručte podpísanú výpoveď na pobočku (najlepšie je dohodnúť si osobný termín). Náš pracovník Vás bude ďalej informovať o ďalšom postupe (odovzdanie pridelených pomôcok, dokumenty spojené s výpoveďou, termín poslednej výplaty…)

Pre viac informácií prosím kontaktujte svoju Talent Solutions pobočku (mail aj t.č. je uvedené na Vašej pracovnej zmluve v spodnej časti dokumentu).

Ako mám postupovať keď som dostal výpoveď?

Bezodkladne kontaktujte našu spoločnosť (zamestnanca Talent Solutions) dohodneme si s Vami osobné stretnutie kde si prejdeme dôvody ukončenia, podpíšeme potrebné dokumenty a prejdeme si s Vami prípadné možnosti prezamestnania.

Náš pracovník Vás bude ďalej informovať o ďalšom postupe (odovzdanie pridelených pomôcok, dokumenty spojené s výpoveďou, termín poslednej výplaty…)

Ako mám postupovať keď som zmenil číslo účtu ?

Bezodkladne kontaktujte našu spoločnosť (zamestnanca Talent Solutions), pošlite nám nové číslo účtu (elektronicky, poštou, osobne). V prípade ak meníte číslo účtu odporúčame vyhnúť sa výplatnému termínu (-5 dní pred výplatným temínom), aby nenastala situácia, že Vám mzda príde na staré číslo účtu

Chcem si čerpať dovolenku, s kým to mám riešiť ?

Dovolenku vždy schvaľuje užívateľský zamestnávateľ, nárok vyplýva zo zákonníka práce ako aj interných predpisov užívateľského zamestnávateľa. Obráťte sa na Vášho priameho nadriadeného, ktorý rozhoduje o schválení Vašej dovolenky. V prípade schválenia, Vám podpíše dovolenkový lístok, ktorý je potrebné bezodkladne fyzicky doručiť Talent Solutions (schránka u užívateľského zamestnávateľa, osobne, poštou)

Kam a kedy mám poslať PN?

V prvom rade Vám želáme skoré uzdravenie 😊 Poprosíme Vás o nahlásenie Vašej PN zamestnancovi Talent Solutions v deň nástupu na PN (telefonicky) a doručenie podpísaného tlačiva (poštou, osobne – poverenou osobou) najneskôr do troch pracovných dní od nástupu na PN. V prípade ak Váš lekár využíva službu elektronickej PN, stačí z Vašej strany iba telefonické nahlásenie.

Sú rovnaké podmienky pre zamestnanca pracujúceho cez agentúru a priamo cez kmeň?

Áno, zamestnanci pracujúci pod Talent Solutions Slovakia majú rovnaké platové podmienky ako kmeňový zamestnanci.

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Talent Solutions v číslach

  0

  Pobočiek na Slovensku

  0

  +

  Stálych klientov

  0

  +

  Rokov na SK trhu

  0

  +

  Pracovných ponúk