Ste absolventom vysokej školy?

Ste absolventom vysokej školy? Aké sú Vaše povinnosti?

Vysokoškolské štúdium končíte dňom vykonania záverečnej skúšky. Možno si myslíte, že svoje študentské roky ukončíte až promóciou. Nie je to tak, promócia je len slávnostným ceremoniálom. V skutočnosti ste svoj slobodný študentský status stratili už po úspešnom absolvovaní štátnic. Dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej skúšky strácate charakter nezaopatreného dieťaťa, čím aj vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku.

Nezabudnite sa zaevidovať na Úrade práce

Ak si nechcete znižovať svoj absolventský rozpočet, odporúčame vám zaregistrovať sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Keď tak urobíte do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia, budete do evidencie zaradení dňom nasledujúcim po ukončení štúdia (deň záverečnej skúšky v prípade vysokoškolských absolventov). Obdobie, kedy za vás poistku platí štát, tak plynulo nadviaže a nebudete musieť nič doplácať. Ak však o zaradenie požiadate až po uplynutí 7 dní, budete do evidencie zaradený až dňom podania žiadosti a budete si musieť spätne doplácať zdravotné poistenie za dni, kedy ste evidovaní neboli, a teda štát za vás poistenie nehradil.

Existuje aj možnosť sa na úrade práce nezaevidovať, zostať dobrovoľne nezamestnaným a platiť poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatca. V tomto prípade je potrebné do ôsmich dní od ukončenia školy doručiť ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne Oznámenie poistenca/platiteľa o zmenách spolu s dokladom o ukončení štúdia. Či evidovaný na úrade práce ste, alebo nie ste, kým nie ste zamestnaní, alebo neprevádzkujete živnosť, nevzniká vám žiadny záväzok voči Sociálnej poisťovni. Napriek tomu sa môžete dobrovoľne poistiť dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti.

Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné osobne podať písomnú žiadosť, spolu s ktorou prineste aj nasledujúce doklady:

  • platný občiansky preukaz
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (diplom)
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou po ukončení štúdia
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek stupňa

Ak si podáte prihlášku na ďalší stupeň štúdia, (chystáte v štúdiu plynule pokračovať), úrad prevezme vašu žiadosť a až po doručení rozhodnutia o (ne)prijatí na ďalší stupeň vydá rozhodnutie o vašej evidencii. Ak budete v štúdiu pokračovať ďalej, úrad vás do evidencie nezaradí a nemusíte ani platiť zdravotné poistenie. Keď nastane situácia, že na úrade vašu evidenciu prijali a vám sa podarilo nájsť si zamestnanie, jednoducho o tom do ôsmich dní informujte úrad práce. Ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti preberá váš zamestnávateľ.

Či sa na úrade práce zaevidujete, alebo nie, s hľadaním zamestnania nečakajte. Takmer každý desiaty človek vo veku 18 až 24 rokov verí, že si nájde prácu do mesiaca, avšak realita často nebýva taká optimistická. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú ľudia vo veku 20 až 25 rokov medzi nezamestnanými evidovaní v priemere až 12 mesiacov. Pri takýchto výsledkoch môže zopár odmietnutí premeniť optimizmus na beznádej a môžete nadobudnúť pocit, že pre mladých ľudí je príležitostí málo, alebo vôbec žiadne, tiež, že každý zamestnávateľ hľadá len skúsených seniorných zamestnancov.

V prípade, že ste absolventom vysokej školy a hľadáte si prácu, neváhajte o pomoc pri hľadaní práce požiadať personálnu agentúru – sme tu pre vás. Vieme vám poskytnúť bezplatné kariérne poradenstvo a pomôcť vám nájsť si prácu, ktorá splní vaše očakávania. Nájsť si tak môžete prácu u niektorého z našich prestížnych zamestnávateľov už ako absolvent. Neváhajte sa nám ozvať, napíšte nám: talent-solutions@talent-solutions.sk.

Máme pre vás denne nové pracovné príležitosti v rôznych odvetviach, na celom území Slovenska.

Zdieľať:
Facebook LinkedIn
Instagram
13. júna 2024 | Talent Solutions

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.