Späť na výsledky vyhladávania
Dátum publikovania: 09.02.2023

HR Specialist

Lokalita:
Bratislava
Kontrakt:
plný úväzok
Odvetvie:
Ľudské zdroje
Dátum nástupu:
dohodou
Platové podmienky:
1300.0 - 1500.0 EUR
Informácie o pracovnej ponuke
• príprava HR riešení v spolupráci s HR Managerom • inzercia pracovných ponúk, selekcia životopisov, plánovanie a realizácia osobných aj telefonických pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie • aktívne vyhľadávanie a oslovovanie vhodných uchádzačov o zamestnanie v súlade so zadanými kritériami • poskytovanie poradenstva zamestnancom a manažérom v oblasti personálnej agendy a zákonníka práce • plná zodpovednosť pri spracovaní personálnej agendy, zodpovednosť za úplnosť a prehľadnosť údajov vo všetkých zložkách zamestnancov • zodpovedá za prípravu a distribúciu výstupných dokumentov pre odchádzajúcich zamestnancov • spolupráca na vývoji a implementácií nástrojov rozvoja ľudí, organizácie a firemnej kultúry • spolupráca na kontinuálnom zlepšovaní HR procesov • spolupráca pri nastavovaní náborového procesu, adaptačného procesu nových zamestnancov, vzdelávania zamestnancov a hodnotenie jeho efektivity • procesná podpora pri hodnotení a odmeňovaní zamestnancov • koordinácia procesu zaškolenia novoprijatých pracovníkov a zabezpečenie ich ďalšieho vzdelávania • reporting v oblasti HR • personálny marketing – práca s rezervami (absolventské praxe, stáže, školy) • participácia na rôznych projektoch v HR oblasti • implementácia a dodržiavanie HR štandardov/procesov v praxi • starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie ich spokojnosti • v spolupráci s externými BOZP technikom zodpovednosť za Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci • vykonáva iné úlohy podľa požiadaviek HR managera
Požiadavky na zamestnanca
• minimálne 1 rok skúseností na pozícii HR Generalista/HR Špecialista • skúsenosť z medzinárodného prostredia • znalosť Zákonníka práce • výborné komunikačné zručnosti a schopnosť budovať vzťahy na všetkých úrovniach a naprieč funkciami, diplomatické vystupovanie • znalosť princípov výberu zamestnancov, všeobecných HR procesov • preukázateľná schopnosť integrovať firemné ciele do HR riešení prostredníctvom správne nastaveného smerovania, cieľov a merateľných ukazovateľov • zobrať zodpovednosť za vedenie náročných projektov a splniť kritériá času, kvality a výkonu • kreatívnosť, analytické myslenie, precíznosť, samostatnosť • vôľa pracovať mimo vlastnej sféry skúseností
Benefity práce
Bonus: 13. a 14. plat

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.