Späť na výsledky vyhladávania
Dátum publikovania: 25.03.2024

BOZP Technik

Lokalita:
Žilina
Kontrakt:
Plný Úväzok
Odvetvie:
Ľudské zdroje
Dátum nástupu:
ihneď
Platové podmienky:
1789.0 EUR
Informácie o pracovnej ponuke
• Zodpovednosť za implementáciu požiadaviek Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Požiarnej ochrany (PO), Ochrany životného prostredia (OŽP) do všetkých aktivít a procesov spoločnosti • Koordinácia a metodické riadenie procesov v oblastiach BOZP, PO a OŽP a ich neustále zlepšovanie • Riadenie a koordinovanie, zavádzanie, dodržiavanie systémov manažérstva životného prostredia a bezpečnosti práce podľa noriem EN ISO 14001, ISO 45001 • Zabezpečenie auditov v súlade s ISO 14001, ISO 45001, ako aj s internými normami • Vytváranie a implementácia dlhodobej bezpečnostnej stratégie a politiky organizácie zameranej na minimalizáciu pracovných úrazov a ochranu zdravia zamestnancov, • Vykonávanie interných auditov zameraných na dodržiavanie a implementáciu požiadaviek a identifikáciu potenciálneho zlepšenia • Spracovanie interných predpisov v oblasti BOZP, PO a OŽP • Organizovanie a zabezpečenie vykonania pravidelných predpísaných školení zamestnancov • Riadenie bezpečnostných incidentov: evidencia, riadenie a vyšetrovanie pracovných úrazov a incidentov, vyhodnocovanie príčin a vypracovanie opatrení na prevenciu opakovania podobných situácií • Spolupráca a komunikácia s príslušnými orgánmi dozoru, vrátane poskytovania informácií a spolupráce pri inšpekciách a kontrolách • Rozvoj bezpečnostnej kultúry v organizácii, motivovanie zamestnancov k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel a podpora participácie v bezpečnostných iniciatívach.
Požiadavky na zamestnanca
• VŠ vzdelanie so zameraním na BOZP a PO • Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii, min. 5 rokov • Znalosť právnych a ostatných predpisov a technických noriem v oblasti BOZP/PO/OŽP • Platné osvedčenie bezpečnostného technika (autorizovaný bezpečnostný technik) a technika PO • Skúsenosti s problematikou životného prostredia /odpady a pod./, – skúsenosť so zavádzaním ISO 14001 vítaná • Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – VVZ 06.1. výhodou • Ovládanie anglického jazyka na komunikatívnej úrovni • MS Office na užívateľskej úrovni • zodpovednosť, samostatnosť a dôslednosť • organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti • schopnosť promptne riešiť vzniknuté situácie, zvládanie stresových situácií
Benefity práce
• Zaujímavý sociálny a bonusový program pre zamestnancov. (štvrťročné, polročné bonusy (13.ty a 14.ty plat), prípadne iné mimoriadne bonusy) • Doprava do a zo zamestnania v rámci žilinského regiónu a okresu Považská Bystrica • Príspevky na stravovanie. • Príplatky nad rámec Zákonníka práce • Rôzne zľavy pre zamestnancov • Bohatý sociálny program • Distribúcia vitamínových balíčkov, dni zdravia • Súťaže pre zamestnancov • Káva na pracovisku zdarma

Táto pozícia už bola obsadená. Pozrite si prosím naše ďalšie aktuálne ponuky práce a nájdite svoju príležitosť.

Zobraziť pracovné ponuky

Podobné pracovné ponuky

Advokát s anglickým jazykom
Bratislava
4000.0 EUR

Detail pracovnej ponuky
Skladník a manipulátor fliaš
Bratislava
1222.0 EUR

Detail pracovnej ponuky
Senior advokát s anglickým jazykom
Bratislava
4000.0 EUR

Detail pracovnej ponuky

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.